Станом на дату складання переліку акціонерів ПрАТ «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство», які мають право на участь

у загальних зборах 17.04.2018 року: загальна кількість акцій становить 145 412 штуки, загальна

кількість голосуючих акцій становить 280 297   штук.