На 26.04.2021 року станом на дату складання переліку акціонерів ПрАТ «Житомирпромспецбуд» , які мають право на участь у чергових загальних зборах 30.04.2021 року: загальна кількість акцій становить 517 184 штуки, загальна

кількість голосуючих акцій становить 517 184 штуки.