ПрАТ «Житомирпромспецбуд»

Приватне акціонерне товариство«Житомирпромспецбуд»
33019799

 

Інформація про проведення загальних зборів товариства та інформація відповідно до ст.35 ЗУ «Про Акціонерні товариства» (перелік 

Дата

проведення зборів

Дата

розміщення інформації на власному веб-сайті

Інформація

Кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи емітента

30.04.2021

29.04.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах

Переглянути повідомлення

30.04.2021  

30.03.2021

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

Електронний підпис

21.08.2020

20.08.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах

Переглянути повідомлення

21.08.2020  

20.07.2020

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

Електронний підпис

15.01.2020

14.01.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах

Переглянути повідомлення

20.12.2019  

15.01.2020

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

Електронний підпис

29.03.2019  

28.03.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Переглянути повідомлення

 

29.03.2019  

11.03.2019

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства

Переглянути повідомлення

 

29.03.2019  

25.02.2019

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

 

25.05.2018  

24.05.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Переглянути повідомлення

 

25.05.2018  

23.04.2018

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства

Переглянути повідомлення

 

25.05.2018  

23.04.2018

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів

Переглянути повідомлення

 

25.05.2018  

23.04.2018

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення

 

19.05.2017  

12.04.2017

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Переглянути повідомлення