ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Приватне акціонерне товариство «Житомирпромспецбуд»
Код за ЄДРПОУ 33019799

Особлива інформація емітента

 

Особлива інформація емітента (перелік)

 

 

Дата розміщення

Інформації на стрічці новин

Дата розміщення

Інформації на Веб-сайті

Дата здійснення

Вид інформації

У формі електронного документа

У машино читальному форматі

30.04.2021

30.04.2021

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути  інформацію

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис      

30.04.2021

30.04.2021

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

29.04.2021

29.04.2021

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмірпакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Переглянути інформацію

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

21.09.2020

21.09.2020

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

21.08.2020

21.08.2020

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

21.08.2020

21.08.2020

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

13.07.2020

10.07.2020

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

08.07.2020

19.05.2020

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

08.07.2020

08.07.2020

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

відсутня

08.07.2020

02.04.2020

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

Переглянути інформацію

Електронний підпис

08.07.2020

08.07.2020

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

відсутня

26.05.2020

26.05.2020

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

Переглянути інформацію 

Електронний підпис

15.01.2020

15.01.2020

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

Електронний підпис

29.03.2019

29.03.2019

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

Електронний підпис

29.03.2019

29.03.2019

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

Електронний підпис

25.05.2018

30.05.2018

25.05.2018

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

 

25.05.2018

30.05.2018

25.05.2018

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

 

25.05.2018

30.05.2018

25.05.2018

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію

 

01.06.2017

06.06.2017

31.05.2017

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію

 

23.05.2017

23.05.2017

19.05.2017

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

 

23.05.2017

23.05.2017

19.05.2017

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Переглянути інформацію

 

23.05.2017

23.05.2017

19.05.2017

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію

 

13.04.2017

18.04.2017

13.04.2017

Вiдомостi про змiну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій

Переглянути інформацію

 

06.12.2016

02.12.2016

01.12.2016

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію

 

02.11.2016

04.11.2016

01.11.2016

Вiдомостi про змiну власників акцій, яким належить 10 і більше % голосуючих акцій

Переглянути інформацію

 

06.09.2016

08.09.2016

05.09.2016

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію

 

25.06.2015

30.06.2015

25.06.2015

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію

 

14.05.2015

18.05.2015

13.05.2015

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Переглянути інформацію

 

29.04.2015

30.04.2015

28.04.2015

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію

 

11.07.2014

 

10.07.2014

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Переглянути інформацію

 

29.05.2014

 

29.05.2014

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Переглянути інформацію

 

20.11.2013 15:07:19

 

20.11.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

 

03.10.2013 15:33:49

 

02.10.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

 

29.04.2013 14:13:34

 

26.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Переглянути інформацію

 

 

Особлива інформація емітента

 

Дата розміщення: 

11.07.2014

Дата здійснення дії: 

10.07.2014

Повне найменування емітента: 

Приватне акцiонерне товариство "Житомирпромспецбуд"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

33019799

Місцезнаходження емітента:

10001  м.Житомир вул. Бородiя буд.49

Міжміський код, телефон та факс емітента:

(0412)  36-15-47 (0412) 36-15-47

Електронна поштова адреса емітента:

pto.zpsb@rambler.ru

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.promspezbyd.ho.ua

Вид особливої інформації:

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Текст повідомлення: 

Посадова особа Голова правлiння Лiшневець Iванна Петрiвна (паспорт: серiя ВМ номер 505471 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.03.1998) звiльнена 10.07.2014.

Як акцiонер-спiввласник володiє пакетом акцiй , частка якого в статутному капiталi емiтента  складає 93.74966%

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 20.11.2013

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

В зв"язку iз внесенням змiн до статуту товариства на посаду голови правлiння нiкого не обирали. Посадова особа Член правлiння Дзюба Володимир  Миколайович (паспорт: серiя ВМ номер 206601 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 07.09.1998) звiльнена 10.07.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.12377%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 26.04.2013 р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

В зв"язку iз внесенням змiн до статуту товариства на посаду члена правлiння нiкого не обирали.

 Посадова особа Член правлiння Томашевська Вiра Дмитрiвна (паспорт: серiя ВМ номер 586233 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 26.09.1998) звiльнена 10.07.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.07949%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi- з 26.04.2013 р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

В зв"язку iз внесенням змiн до статуту товариства на посаду члена правлiння нiкого не обирали.

 Посадова особа Член правлiння Мандибура Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВМ номер 084998 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 20.02.1996) звiльнена 10.07.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12225%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 26.04.2013

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

В зв"язку iз внесенням змiн до статуту товариства на посаду члена правлiння нiкого не обирали.

 Посадова особа Член правлiння Столяренко Георгiй Миколайович (паспорт: серiя ВМ номер 582507 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.07.1998) звiльнена 10.07.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.10363%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi- з 26.04.2013 р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

В зв"язку iз внесенням змiн до статуту товариства на посаду члена правлiння нiкого не обирали.

 Посадова особа Голова наглядової ради Кулик Мирослава Петрiвна (паспорт: серiя ВМ номер 280916 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.01.1997) звiльнена 10.07.2014.

Як акцiонер-спiввласник володiє пакетом акцiй , частка якого в статутному капiталi емiтента  складає 93.74966%

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi- з 26.04.2013

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014) Посадова особа член наглядової ради Дроботун Ганна Володимирiвна (паспорт: серiя ВМ номер 797961 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 05.01.2000) звiльнена 10.07.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02919%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 26.04.2013

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014) Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Мельник Iрина Євгенiвна (паспорт: серiя ВМ номер 279476 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 29.09.1997) звiльнена 10.07.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.10093%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 26.04.2013 р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

В зв"язку iз внесенням змiн до статуту товариства на посаду голови ревiзiйної комiсiї  нiкого не обирали.

 Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Богуш Вiктор Миколайович (паспорт: серiя ВМ номер 908670 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 17.01.2001) звiльнена 10.07.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.06071%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 26.04.2013 р.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

В зв"язку iз внесенням змiн до статуту товариства на посаду члена ревiзiйної комiсiї  нiкого не обирали.

 Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Кравець Лiдiя Дмитрiвна (паспорт: серiя ВМ номер 837727 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 18.03.2001) звiльнена 10.07.2014.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00019%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 26.04.2013

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

В зв"язку iз внесенням змiн до статуту товариства на посаду члена ревiзiйної комiсiї  нiкого не обирали.

 Посадова особа Генеральний директор Лiшневець Iванна Петрiвна (паспорт: серiя ВМ номер 505471 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.03.1998) призначена 10.07.2014.

Як акцiонер-спiввласник володiє пакетом акцiй , частка якого в статутному капiталi емiтента  складає 93.74966%

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв>

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014) Посадова особа Голова наглядової ради Кулик Мирослава Петрiвна (паспорт: серiя ВМ номер 280916 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.01.1997) призначена 10.07.2014.

Як акцiонер-спiввласник володiє пакетом акцiй , частка якого в статутному капiталi емiтента  складає 93.74966%

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу-3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв>

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014) Посадова особа член наглядової ради Лiшневець Фаїна Йосипiвна (паспорт: серiя ВМ номер 505466 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.03.1998) призначена 10.07.2014.

Як акцiонер-спiввласник володiє пакетом акцiй , частка якого в статутному капiталi емiтента  складає 93.74966%

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу-3 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв-пенсiонер

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014) Посадова особа член наглядової ради Дарман Марат Михайлович (паспорт: серiя ВН номер 143418 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл 13.07.2002) призначена 10.07.2014.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу-3 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв- заступник генерального директора.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014) Посадова особа Ревiзор Кулик Iгор Леонiдович (паспорт: серiя ВМ номер 569642 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 13.06.1998) призначена 10.07.2014.

Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу-3 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв- директор

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства 10.07.2014 р (протокол №1/2014 вiд 10.07.2014)

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Найменування посади: Генеральний директор Лiшневець Iванна Петрiвна

 

Дата розміщення: 

29.05.2014

Дата здійснення дії: 

29.05.2014

Повне найменування емітента: 

Приватне акцiонерне товариство "Житомирпромспецбуд"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

33019799

Місцезнаходження емітента:

10001  м.Житомир вул. Бородiя буд.49

Міжміський код, телефон та факс емітента:

(0412)  36-15-47 (0412) 36-15-47

Електронна поштова адреса емітента:

pto.zpsb@rambler.ru

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.promspezbyd.ho.ua

Вид особливої інформації:

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

Текст повідомлення: 

Дата зміни - емітент навести не може, так як коли відбулись зміни емітента не повідомляли.

Повідомляємо, що 29.05.2014 року від ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим: пакет фізичної особи-Лішневця Петра Івановича   став менше 10 відсотків голосуючих акцій і становить 0 акцій, що складає 0 %. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 484808 шт, що складає 93,74 %. Розмір пакета акцій акціонера після змін 0 шт,. що складає 0 % Дата зміни - емітент навести не може, так як коли відбулись зміни емітента не повідомляли.

Повідомляємо, що 29.05.2014 року від ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим: Частка в статутному капіталі акціонерів-співвласників Лішневець Іванни Петрівни, Кулик Мирослави Петрівни,Лішневець Фаїни Йосипівни  змінилася з 0.000% до 93,74 %. Розмір пакета акцій акціонерів-співвласників до зміни 0 шт. Розмір пакета акцій акціонерів-співвласників після змін 484808 шт.

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Найменування посади: Голова правління Лiшневець Iванна Петрiвна

 

Дата розміщення: 

20.11.2013 15:07:19

Дата здійснення дії: 

20.11.2013

Термінове повідомлення: 

Так

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

33019799

Місцезнаходження емітента: 

Житомирська обл., Корольовський р-н, м. Житомир, вул. Л.Бородія. 49, 10001

Регіон емітента: 

1810136600

Телефон керівника емітента: 

0412360455

Електронна поштова адреса: 

gpsb@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа член наглядової ради Лiшневець Iванна Петрiвна (паспорт: серiя ВМ номер 505471 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.03.1998) звiльнена 20.11.2013.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00900%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 23.09.2011 по 20.11.2013 р.

Рiшення прийнято наглядовою радою товариства вiд 20.11.2013 р.(протокол №4 вiд 20.11.2013 р)

Так як члени наглядової ради обираються лише загальними зборами акцiонерiв, то на посаду члена наглядової ради нiкого не призначили до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа голова правлiння товариства Кулик Iгор Леонiдович (паспорт: серiя ВМ номер 569642 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 13.06.1998) звiльнена 20.11.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 03.10.2013 по 20.11.2013 р.Рiшення прийнято наглядовою радою товариства вiд 20.11.2013 р.(протокол №4 вiд 20.11.2013 р)

Посадова особа голова правлiння товариства Лiшневець Iванна Петрiвна (паспорт: серiя ВМ номер 505471 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 18.03.1998) призначена 21.11.2013.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00900%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi- член наглядової ради товариства.

Рiшення прийнято наглядовою радою товариства вiд 20.11.2013 р.(протокол №4 вiд 20.11.2013 р)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

голова правління Кулик Ігор Леонідович

 

Дата розміщення: 

03.10.2013 15:33:49

Дата здійснення дії: 

02.10.2013

Термінове повідомлення: 

Так

Назва повідомлення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

33019799

Місцезнаходження емітента: 

Житомирська обл., Корольовський р-н, м. Житомир, вул. Л.Бородія. 49, 10001

Регіон емітента: 

1810136600

Телефон керівника емітента: 

0412360455

Електронна поштова адреса: 

gpsb@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа Голова правлiння Лiшневець Петро Iванович (паспорт: серiя ВМ номер 505475 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 18.03.1998) звiльнена 02.10.2013.

Володiв часткою в статутному капiталi емiтента 93.73900%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 31.12.2010 по 02.10.2013 р.

Рiшення прийнято наглядовою радою товариства вiд 02.10.2013 р.(протокол №3 вiд 02.10.2013 р) Посадова особа Голова правлiння Кулик Iгор Леонiдович (паспорт: серiя ВМ номер 569642 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 13.06.1998) призначена 03.10.2013.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi- директор

Рiшення прийнято наглядовою радою товариства вiд 02.10.2013 р.(протокол №3 вiд 02.10.2013 р)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

голова правління Кулик Ігор Леонідович

 

Дата розміщення: 

29.04.2013 14:13:34

Дата здійснення дії: 

26.04.2013

Термінове повідомлення: 

Так

Назва повідомлення: 

особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Вид інформації: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: 

Приватне акціонерне товариство "Житомирпромспецбуд"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

33019799

Місцезнаходження емітента: 

Житомирська обл., Корольовський р-н, м. Житомир, вул. Л.Бородія. 49, 10001

Регіон емітента: 

1810136600

Телефон керівника емітента: 

0412360455

Електронна поштова адреса: 

gpsb@emitent.net.ua

Текст повідомлення: 

Посадова особа Член правлiння Деленговський Олександр Валентинович (паспорт: серiя ВМ номер 881741 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 01.07.2000) звiльнена 26.04.2013.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 23.09.2011 по 26.04.2013 р

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2013 р (протокол №1 вiд 26.04.2013) Посадова особа Член правлiння Саiдов Мiрзо Давлятович (паспорт: серiя ВМ номер 052299 виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирськiй обл 30.10.1995) звiльнена 26.04.2013.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 23.09.2011 по 26.04.2013 р

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2013 р (протокол №1 вiд 26.04.2013) Посадова особа Член правлiння Мандибура Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВМ номер 084998 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 20.02.1996) призначена 26.04.2013.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12300%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу- 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi- головний енергетик

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2013 р (протокол №1 вiд 26.04.2013) Посадова особа Член правлiння Столяренко Георгiй Миколайович (паспорт: серiя ВМ номер 582507 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл 18.07.1998) призначена 26.04.2013.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.10400%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який призначено особу- 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi- голова профкому

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2013 р (протокол №1 вiд 26.04.2013)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

голова правління Лішневець Петро Іванович